Disclaimer

Hoe we hiermee omgaan

De inhoud van www.sintjorisgroep5 is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting Sint Jorisgroep 5 tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de Sint Jorisgroep 5 expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico.

Scouting Sint Jorisgroep 5 garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Scouting Sint Jorisgroep 5 hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt - zoals links naar individuele Scoutinggroepen, stichtingen en andere scoutinggerelateerde websites - betekent dit niet dat Scouting Sint Jorisgroep 5 op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Scouting Sint Jorisgroep 5 aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door Scouting Sint Jorisgroep 5 niet geverifieerd.

Cookies

Scouting Sint Jorisgroep 5 is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt je hier.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Scouting Sint Jorisgroep 5 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Scouting Sint Jorisgroep 5 op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Scouting Sint Jorisgroep 5 of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Scouting Sint Jorisgroep 5. 

Wijzigingen

Scouting Sint Jorisgroep 5 behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie - met inbegrip van de tekst van deze disclaimer - te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie - met inbegrip van de tekst van deze disclaimer - is gewijzigd.

Afbeeldingen

Op de afbeeldingen (o.a. de themafiguren) die op deze website zijn gebruikt, zit copyright op die berusten bij Scouting Nederland en de diverse tekenaars in opdracht van Scouting Nederland.

Fotomateriaal en content

De foto's en de content op deze website zijn eigendom van Scouting Sint Jorisgroep 5 of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Scouting Sint Jorisgroep 5. Wilt u iets van dit fotomateriaal of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact met ons op.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.