Sociale veiligheid

Onze maatregelen voor een fijne speelomgeving

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met ongewenst gedrag. Scouting Nederland en Scoutinggroep Sint Jorisgroep 5 hebben meerdere maatregelen getroffen om binnen onze vereniging een veilige omgeving voor kinderen en jongeren te bieden.

Heb je vragen over de sociale veiligheid binnen onze Scoutinggroep? Neem dan contact op met het bestuur of onze vertrouwenspersoon.

Verplicht een VOG

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is niet het wondermiddel om ongewenst gedrag binnen Scouting te voorkomen, maar het zorgt er wel voor dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen - en daardoor bij Justitie bekend zijn - niet bij Scouting aan de slag kunnen.

Een VOG overleggen is verplicht voor alle vrijwilligers, ongeacht of ze wel of niet direct in aanraking komen met jeugdleden. Dus niet alleen voor leiding, maar bijvoorbeeld ook voor bestuursleden, trainers, organisatoren, materiaalmeesters, vrijwilligers op kampeerterreinen en op zomerkamp moet een VOG worden aangevraagd. Een VOG wordt bij Scoutinggroep Sint Jorisgroep 5 elke drie jaar hernieuwd.

Meer over de VOG

Gedragscode

Scoutinggroep Sint Jorisgroep 5 de veiligheid voor de leden binnen Scouting erg belangrijk. In de gedragscode staat beschreven wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Alle leden en vrijwilligers van Scouting Nederland worden geacht kennis te hebben van deze gedragscode en hiernaar te handelen.

Onderstaand kun je de gedragscode van Scouting Nederland downloaden.

Meer over de gedragscode

grensoverschrijdend gedrag

In het protocol grensoverschrijdend gedrag staat wat je moet doen en laten in geval van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag. Alle leden van Scouting Nederland worden geacht kennis te hebben van dit protocol en het in voorkomende gevallen als leidraad te gebruiken. Onderstaand kun je het protocol downloaden.

Personen die geen lid (meer) mogen zijn of worden van Scouting, kunnen worden geplaatst op de registratielijst. De registratielijst heeft tot doel om te voorkomen dat personen bij een andere scoutinggroep weer aan de slag kunnen gaan en de vereniging en haar leden schade berokkend.

Meer over het protocol

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn.

In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. 

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen over twijfels kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen.

De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen.

Onze vertrouwenspersonen

Wat te doen als...

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden en/of vertrouwenspersoon je graag te hulp.

Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen.

Gedragscode

1 bestand(en)

0.37 mb

Download
Protocol grensoverschreidend gedrag

1 bestand(en)

0.35 mb

Download
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.